Tholkappiyam Tamil book தொல்காப்பியம் மரபியல் Tholkappiyam Marabiyal
தொல்காப்பியர் வழங்கிய தொல்காப்பியத்தின் மரபியல் செய்யுள்கட்கு ஆசான் ம.செந்தமிழன் உணர்ந்து இயற்றிய விரிவுரை - மரபியல் விரிநூல். தமிழின் தொன்மையான நூல்களில் இன்றியமையாததும், 7000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதுமானது...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்
Thiruvasagam Thiruvanda Paguthi Book Thiruvasagam Thiruvandapaguthi திருவாசகம் திருவண்டப் பகுதி
Thiruvasagam Thiruvandapaguthi திருவாசகம் திருவண்டப் பகுதி மாணிக்கவாசகப் பெருமான் அருளிய திருவண்டப்பகுதி - உரைநூல் எழுதியவர் ஆசான் ம.செந்தமிழன் நூல் அறிமுகம் - குரு. சரவணன் மாணிக்கவாசகர்...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்
Thiruvasagam Sivapuranam book Sivapuranam Thiruvasagam சிவபுராணம் திருவாசகம்
Sivapuranam Thiruvasagam சிவபுராணம் திருவாசகம் நூல் அறிமுகம் மாணிக்கவாசகர் அருளிய சிவபுராணம் - உரை நூல் எழுதியவர் ஆசான் ம.செந்தமிழன் -குரு.சரவணன் மாணிக்கவாசகர் உணர்ந்து எழுதிய திருவாசகம்,...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்
Iraiyiyal book Iraiyiyal இறையியல்
Iraiyiyal  இறையியல் நூல் – அறிமுகம் (நூலாக்கம்: ஆசான் ம.செந்தமிழன்) - சிவநங்கை நெல்லை - பாபநாசத்தில் நடைபெற்ற இறையியல் வகுப்புகளின் தொகுப்பு இப்பொழுது இறையியல் நூலாக...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்
meyiyal book Meyiyal மெய்யியல்
Meyiyal மெய்யியல் ஆசான் ம.செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய மெய்யியல் எனும் நூலில் இருந்து.... எது இயக்கத்தில் மிகுதியாக இருக்கிறதோ அது புலனறிவிலிருந்து விலகுகிறது. இயக்கம் மிகுந்து செல்லும்போது...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்
moolanool book Moolanool மூல நூல் மரபுக் கல்விக்கான...
Moolanool மூல நூல் மரபுக் கல்விக்கான பாட நூல் ஆசான் ம. செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய மூலநூல் எனும் நூலில் இருந்து.... கோழிகள் மேய்ந்து கொண்டுள்ளன. அவற்றை...
Semmai Vanam ம.செந்தமிழன்